O PROJEKCIE


Program wsparcia pracowników

Wbrew powszechnej opinii to nie geny, lecz styl życia ma dominujący wpływ na ryzyko zachorowania na takie choroby cywilizacyjne jak nowotwory czy choroby układu krążenia (choroby serca, cukrzyca). Utrzymywanie prawidłowej masy ciała, regularna aktywność fizyczna i unikanie niezdrowych nawyków nie tylko żywieniowych ale również takich jak palenie papierosów czy zbyt mała aktywność fizyczna, niwelują ryzyko zachorowania.

Marc Lalonde – minister zdrowia i opieki społecznej  Kanady już w 1974 roku opublikował raport: „A New Perspective on the Health of Canadians”, w którym przedstawił swoją koncepcję pól zdrowia.

Zakłada ona, że długość i jakość życia czlowieka zależy od czterech czynników:
– w 50% od stylu życia, czyli zbioru działań i decyzji, które wpływają na zdrowie i można kontrolować,
– w 20% od środowiska, czyli wszystkich elementów zewnętrznych,
– w 20% od czynników biologicznych (w tym genów, wieku i płci),
– w 10% od opieki medycznej (od jej jakości, dostępności, organizacji itp.).


Program Work and Wellness ma na celu:

 1. Zwiększenie poziomu świadomości pracowników na temat zdrowia.
 2. Poprawę stanu zdrowia pracowników.
 3. Zmianę stylu życia i nawyków pracowników, które przekładają się na efektywność w pracy.
 4. Zaprezentowanie metod i przećwiczenie narzędzi rozwoju z obszarów, które są główną przyczyną obniżenia wydajności pracowników i absencji chorobowych tj. radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, problemów związanych z dolegliwościami układu kostno-szkieletowego, prawidłowego odżywiania się.

Korzyści dla pracodawcy:

 1. Niższe koszty leczenia bezpośredniego (zwolnienia z powodu dolegliwości związanych ze stresem, chorobami układu krążenia, układu trawiennego).
 2. Profilaktyka chorób zawodowych.
 3. Wzrost stopnia identyfikacji z firmą.
 4. Zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników.
 5. Wzrost zaangażowania pracowników.
 6. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz firmy (employer branding).

Korzyści dla pracowników:

 1. Poznanie skutecznych metod radzenia sobie ze stresem.
 2. Obniżenie poziomu napięcia psychofizycznego.
 3. Poprawa ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia.
 4. Zwiększenie wydajności i efektywności.
 5. Poznanie zasad prawidłowego żywienia.
 6. Nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
 7. Poznanie sposobu odżywiania, który maksymalizuje własną skuteczność, dobre samopoczucie, zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych i wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała.
 8. Poznanie prostych ćwiczeń fizycznych łatwych do wykonywania w pracy oraz w domu.
 9. Realizacja profilaktyki bólu pleców i stanów zapalnych kręgosłupa.
 10. Rozciągnięcie przykurczonych grup mięśniowych (redukcja bólu kręgosłupa).