ZESPÓŁ


Mateusz Banaszkiewicz


Psycholog zdrowia, konsultant HR

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Ukończył Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.

Prowadzi szkolenia i wykłady z obszaru radzenia sobie ze stresem, asertywności i efektywnej komunikacji.

Posiada doświadczenie w pracy asesora w sesjach AC.

Prowadzi wykłady i warsztaty dla firm w ramach programów poprawy dobrostanu pracowników. Współpracował z Naczelną Izbą Lekarską wspierając lekarzy w rozwoju umiejętności komunikacji z pacjentami oraz radzeniu sobie ze stresem.

Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym (ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych. Konsultował personel pokładowy w zakresie stresu po zaistniałych zdarzeniach lotniczych. Odpowiadał za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów powypadkowych w Centrum Medycznym Gamma w Warszawie.

Prowadzi zajęcia akademickie na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS, głównie
w obszarze stresu, zmiany zachowań zdrowotnych, motywacji i wzmacniania silnej woli.

Jego misją jako psychologa zdrowia jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi
w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia.

Autor bloga: www.mateuszbanaszkiewicz.com

Telefon: 792 781 484


Katarzyna Dul


Dietetyk, Psychodietetyk, Psycholog

Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka w SGGW oraz Psychologii w UKSW. Ukończyła również studia podyplomowe
– Poradnictwo dietetyczne (IŻŻ), Psychodietetykę (Uniwersytet SWPS), Coaching Zdrowia i Żywienia (Collegium Civitas) oraz kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu. Obecnie uczestniczka Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej. Doświadczenie zawodowe zdobywała
w warszawskich poradniach dietetycznych
i psychologicznych. W codziennej pracy w gabinecie przekazuje nie tylko wiedzę dietetyczną, ale również pracuje nad motywacją do zmiany i wspiera w wypracowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.
W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się współpraca z osobami borykającymi się z chorobami dietozależnymi, zaburzeniami hormonalnymi, mającymi trudność z przyjmowaniem nadmiernych lub zbyt małych ilości pożywienia pod wpływem stresu oraz cierpiącymi na zaburzenia odżywiania.

Więcej informacji: www.katarzynadul.pl

 


Joanna Gieldarska


Psycholożka, coach zdrowia, instruktorka fitness

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Civitas w Warszawie. Jedna z pierwszych coachów zdrowia w Polsce.

Ukończyła także dwuletnie szkolenie dialogu motywującego i jest certyfikowaną terapeutką motywującą PolskiegoTowarzystwa Terapii Motywującej (certyfikat nr 97).

Obecnie kontynuuje naukę na szkoleniu terapii poznawczo-behawioralnej. Jej misją jest wspieranie w rozwoju i zmianie – szczególnie w obszarze zdrowia (fizycznego i psychicznego).

Prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia i warsztaty zarówno dla osób indywidualnych jak i dla organizacji chcących zadbać o zdrowie pracowników.

Więcej informacji: www.joannagieldarska.pl

 


Maria Koncewicz


Fizjoterapeutka i terapeutka manualna

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz niemieckiej organizacji szkolącej fizjoterapeutów Deutscher Verband für Physiotherapie. Posiada certyfikat stosowania testu FMS (Functional Movement Screen) służącego do badania zdolności motorycznych oraz prowadzenia treningów korekcji postawy bazujących na tej metodzie.

Od 7 lat prowadzi w Warszawie własną praktykę, specjalizuje się w leczeniu bólów kręgosłupa oraz rehabilitacji sportowej i pooperacyjnej.

 

.

Więcej informacji: www.gabinet.waw.pl


Agnieszka Nieciecka


Koordynator projektów, trener umiejętności miękkich

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, studiów magisterskich z zakresu pedagogiki oraz Szkoły Trenerów Biznesu (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA). Ukończyła Mindfulness Based Living Course (Fundacja EduMind by Smartt).

Koordynator projektów szkoleniowych i profilaktycznych oraz trener umiejętności miękkich prowadzący szkolenia głównie z obszaru komunikacji, asertywności i radzenia sobie ze stresem.

Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w ogólnopolskiej organizacji pozarządowej – gdzie zaczynała jako wychowawca w świetlicy środowiskowej, potem była jej kierownikiem, a następnie – pisała wnioski o dotacje oraz koordynowała realizację projektów finansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji: www.kraszkolenia.pl

Telefon: 793 016 474


Sylwia Leszczyńska


Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, certyfikowany europejski specjalista leczenia otyłości (cert. SCOPE)

Prowadzi „Sanvita” – Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej. Jest redaktor prowadzącą specjalistycznego czasopisma dla dietetyków i profesjonalistów żywienia „Współczesna dietetyka”.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu SWPS.

Obecnie pracuje w Instytucie Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej SANVITA oraz Szpitalu Mazowia.

Prowadzi szkolenia z zakresu dietetyki. Jest współautorką skryptu dydaktycznego z zakresu immunologii i żywienia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współautorka książki „Encyklopedia seniora. Profilaktyka. Leczenie. Aktywność. Prawo”, współpraca i konsultacja merytoryczna książki „Sztuka dobrego życia”, „Klub 50+” i „Nadzieja na nowe życie” z zakresu zdrowego żywienia i leczenia za pomocą diety, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, wykładowca m.in. na Międzynarodowych Dniach Płodności, ekspert w kampaniach edukacyjnych, programach tv ( „Sztuka życia”, „Miasto kobiet”, „Pytanie na Śniadanie”, „DD TVN” i in.) i radiowych.

Więcej informacji: www.instytutsanvita.pl

Telefon: 516 178 419


Agata Ziemak-Majewska


Trenerka fitness, coach zdrowia, doradca żywieniowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Sportu, Polish Fitness Academy, podyplomowych studiów na Collegium Civitas w Warszawie (Coaching Zdrowia) i podyplomowych studiów na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Głównej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego (Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne).

Od dzieciństwa związana ze sportem (akrobatyka sportowa, biegi sztafetowe i różne formy fitness.

Od lat instruktor zajęć grupowych fitness, aqua-aerobic i zajęć spin-bike. Współpracuje z kilkoma klubami fitness w Warszawie, prowadzi autorskie zajęcia „Zdrowy Kręgosłup” oraz treningi personalne.

Od 2014 roku zrzeszona w federacji IFBB jako zawodnik sportów sylwetkowych.

Wegetarianka i propagatorka zdrowego stylu życia opartego na aktywności fizycznej i zbilansowanej diecie.

Jest zdania, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swój styl życia na lepszy.

Kontakt: aziemak_majewska@wp.pl